Algemene leefregels voor het wonen in de Oldiekflat

Gebruik algemene ruimtes

De liften, trappenhuizen, portalen en galerijen dient u op normale wijze te gebruiken.

Fietsen, bromfietsen, scooters en scootmobiels mag u niet stallen voor de centrale ingang, in de hal, in de lift en op de galerij. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties bij brand.

Het is verboden om te roken in de openbare ruimtes.

Het bevuilen van openbare ruimtes is niet toegestaan, denk hierbij aan afval en ontlasting.

U dient de buitenzijde van uw flatwoning en het gedeelte van de galerij dat bij uw flatwoning hoort, zelf schoon te houden.

U mag geen persoonlijke spullen plaatsen op de galerij, voor uw woning en voor de brandtrappen. Hiermee verhindert u de doorgang voor hulpdiensten.

In uw woning

Het maken van lawaai (het té hard aan staan van radio, televisie of andere geluidsapparatuur en schreeuwen op de galerijen) is verboden. Hou er rekening mee dat u ook verantwoordelijk bent voor het gedrag van uw bezoek.

U dient uw woning te stofferen inclusief een geluiddempende ondervloer.

Klussen: timmer- en/of boorwerkzaamheden na 20.00 uur en op zon- en feestdagen is verboden.

Etensresten, peuken en ander afval van het balkon gooien is verboden.

U mag wasgoed hangen op uw balkon, echter het wasgoed mag hierbij niet oversteken over de onderrand van uw balkon. Dit geldt ook voor vlaggen, verlichting en andere zaken.

U mag bloembakken ophangen aan de binnenkant van uw balkon. Het plaatsen van bloembakken aan de buitenzijde van het balkon is verboden, dit levert gevaar op.

(Huis)dieren

Honden moeten aangelijnd zijn in de hal, lift en op de galerij.

Huisdieren mogen hun behoefte niet doen op uw balkon en in de openbare ruimten van de flat. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren dan dient de eigenaar van het huisdier het zelf schoon te maken.

Het voeren van dieren vanaf uw balkon is verboden.

Uw huisdier mag geen geluidsoverlast veroorzaken.

Algemene regels

Open de voordeur van de centrale hal niet voor bezoek dat u niet kent of niet voor u komt. Bewoners van de flat hebben een sleutel en bezoek hoort aan te bellen bij degene die hen wil ontvangen.

Sluit na gebruik de toegangsdeuren van de centrale hal en keldergangen / bergingen.

Regels ten aanzien van afval

Huisvuil
Huisvuil kunt u dagelijks deponeren in de daarvoor bestemde container die staat in het containerhok. Huisvuil dient in vuilniszakken te worden aangeboden. De containers worden elke dinsdag en vrijdag maandag en donderdag geleegd door de gemeente.

Oud papier
Oud papier kunt u deponeren in de daarvoor bestemde container in het containerhok.

Onderstaande zaken kunt u niet deponeren in het containerhok:

Grofvuil
Grofvuil kunt u laten ophalen door de gemeente. Aanmelden doet u via hergebruik plus via het telefoonnummer (0596) 62 06 38. De kostenbedragen € 35,- per aanmelding. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Delfzijl, www.delfzijl.nl.

Wit-en bruingoed
U kunt wit- en bruingoed gratis inleveren bij Hergebruik Plus aan de Energieweg 7 te Appingedam.

Chemisch afval
U kunt chemisch afval inleveren bij de bestaande inleverpunten van de gemeente. Een overzicht van de inleverpunten vindt u in de Eemsbode.

Tot slot

De toegang tot de flat is verboden voor onbevoegden op grond van art. 461 Wetboek van strafrecht. De controle op naleving hiervan is in handen van de huismeester. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

Klachten over overlast: zoek samen een passende oplossing. Lukt dit niet, meldt de klacht dan mondeling of schriftelijk bij de huismeester. Vindt u samen geen passende oplossing, meldt de klacht dan bij Acantus via het overlastformulier. Voor dit formulier kunt u terecht bij de huismeester, daarnaast vindt u het formulier op onze website.

Een prettig leefklimaat in uw flat ligt in de handen van de bewoners. Door rekening met elkaar te houden en de flatregels te volgen, blijft de flat schoon, rustig en veilig. De flatregels zijn niets anders dan normale omgangsregels onder volwassenen. Door u aan deze regels te houden en elkaar hierop te attenderen, helpt u mee en draagt u uw steentje bij aan een prettige woonomgeving.